ul. Czerska 1/1, 00-732 Warszawa
+48 530 134 530

TOMASZ MICHALAK

Gabinet psychoterapii

Podchodzę do pacjenta holistycznie czyli

całościowo, w myśl zasady, że każdy pacjent ma

swoją niepowtarzalna historię.

KONSULTACJAOFERTA

Gabinet psychoterapii Tomasz Michalak

Nazywam się Tomasz Michalak. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą w podejściu psychodynamicznym, członkiem  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej,  specjalistą psychoterapii uzależnień. Jestem również terapeutą krótkoterminowej terapii par  – dla pacjentów uzależnionych i współuzależnienionych oraz terapii motywującej.

Pracuję z pacjentami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami afektywnymi, nerwicowymi i lękowymi oraz z osobami chorymi psychicznie.

KTO ZNAJDZIE U MNIE POMOC?

Psychoterapia


Stany depresyjne, zaburzenia lękowe, nerwice, konsekwencje przeciążenia stresem, uzależnienia, zaburzenia osobowości  wymagają psychoterapii, bowiem leczenie farmakologiczne powoduje jedynie ustąpienie, zaleczenie objawów, lecz nie likwiduje przyczyny zaburzeń. Swoim pacjentom proponuję krótkoterminową psychoterapię behawioralna oraz bardzo skuteczną, lecz dłuższą psychoterapię psychodynamiczną.

Psychoanaliza


Pozwala odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Przebudować osobowość. W czasie indywidualnych sesji pomogę dotrzeć do  tego, czego nie jesteście świadomi. Prawdziwej przyczyny nerwic, fobii, lęków i innych zaburzeń osobowości. Wewnętrznego konfliktu, wypartych do podświadomości bolesnych doświadczeń z przeszłości,  traumatycznych relacji z rodzicami.

Terapia par


hetero i homoseksualnych. Pozwala odkryć, co jest prawdziwą przyczyną kryzysu w Waszym związku.  Jak działać w sytuacji konfliktu, bez przemocy i destrukcji.  Jakich narzędzi używać w rozwiązywaniu dawnych i bieżących problemów. To pozwoli Wam odbudować lub zbudować na nowo satysfakcjonującą, zdrową i bezpieczną relację.

Terapia uzależnień


Proponuję skuteczną terapię dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków),  hazardu, seksu, gry na giełdzie, gier komputerowych, zakupów, pracy, pornografii. Także dla osób cierpiących na zaburzenia odżywiania – anoreksję, bulimię i ortoreksję.

Współuzależnienie


Człowiek pozostajacy w relacji z osobą uzależnioną,  żyje w stanie chronicznego napięcia i przeciążenia emocjonalnego. Nieustannie odczuwa strach, lęk, gniew, smutek, napięcie, wstyd, upokorzenie. Pojawia się nerwica i objawy psychosomatyczne.  Paradoksalnie osoba współuzależniona kierowana lękiem  wpada w pułapkę. Działa w taki sposób,  że utrwala  lub pogłębia uzależnienie bliskiej osoby. Dlatego obok terapii uzależnień proponuję terapię dla osób współuzależnionych.

Zaburzenia seksualne


Psychoterapia psychodynamiczna daje 100 % szansy na odzyskanie zdrowia seksualnego.  Pomagam w leczeniu zaburzeń seksualnych: braku satysfakcjonującego życia seksualnego,  jego zubożenia, zaniku pożądania, zaburzeń erekcji, zaburzeń orgazmu, dyspaurenii (bólu narządów płciowych w czasie stosunku), przedwczesnego wytrysku, zaburzeń preferencji seksualnych.

Tomasz Michalak - ZnanyLekarz.pl