ul. Czerska 1/1, 00-732 Warszawa
+48 530 134 530
Tomasz Michalak - ZnanyLekarz.pl

Nazywam się Tomasz Michalak. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą w podejściu psychodynamicznym, członkiem  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej,  specjalistą psychoterapii uzależnień. Jestem również terapeutą krótkoterminowej terapii par  – dla pacjentów uzależnionych i współuzależnienionych oraz terapii motywującej.

Pracuję z pacjentami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami afektywnymi, nerwicowymi i lękowymi oraz z osobami chorymi psychicznie.

Szkoliłem się w:

  • Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
  • Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej
  • W szkoleniach objętych programem certyfikacyjnym Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zdobyłem doświadczenie kliniczne pracując w Oddziale Leczenia Uzależnień oraz w Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie. Prowadziłem sesje indywidualne, psychoterapie grupowe, maratony psychoterapeutyczne.

Pracowałem w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, w oddziałach dziennych leczenia uzależnień oraz w poradniach NFZ dla uzależnionych.

Współtworzyłem Poradnię Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży uzależnionej oraz szkodliwie używającej subtancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Prowadziłem szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i uczniów, poświęcone  profilaktyce uzależnień.

Od początku swojej pracy terapeutycznej prowadzę prywatny gabinet psychoterapeutyczny. Jestem w regularnej, stałej superwizji.