ul. Czerska 1/1, 00-732 Warszawa
+48 530 134 530

Nazywam się Tomasz Michalak. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą w podejściu psychodynamicznym, członkiem  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej,  specjalistą psychoterapii uzależnień. Jestem również terapeutą krótkoterminowej terapii par  – dla pacjentów uzależnionych i współuzależnienionych oraz terapii motywującej.

Pracuję z pacjentami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami afektywnymi, nerwicowymi i lękowymi oraz z osobami chorymi psychicznie.

Tomasz Michalak - ZnanyLekarz.pl

Kto znajdzie u mnie pomoc?

Dorośli i młodzież:
 • ze stanami depresyjnymi, lękowymi i nerwicowymi,
 • z objawami psychotycznymi (psychoterapia równolegle do leczenia farmakologicznego),
 • z zaburzeniami osobowości,
 • z trudnościami w budowaniu relacji,
 • ofiary nadużyć,
 • osoby w żałobie po stracie,
 • rodzice z problemami dotyczącymi opieki i wychowania dziecka,
 • rodzice adolescentów, którzy szukają wiedzy na temat okresu rozwojowego swoich dzieci i jego specyfiki.

Oferuję pomoc w postaci konsultacji, psychoterapii psychodynamicznej i psychoterapii psychoanalitycznej.

 • Jeśli praca w korporacji doprowadziła Cię do wypalenia. Odczuwasz silne objawy psychosomatyczne wskutek długotrwałego stresu i pracy pod presją – bezsenności, obniżenia nastroju, nerwicy, kompulsywnych zachowań, anorgazmi
 • Jeśli Twoje relacje z innymi są trudne i niesatysfakcjonujące, a źródłem ich są Twoje zaburzenia osobowości, nerwice lękowe inerwice natręctw
 • Jeśli przeszedłeś terapię odwykową w oddziale lub w poradni leczenia uzależnień, ale nie zamierzasz poprzestać jedynie na zaleczeniu,zatrzymaniu uzależnienia, ustąpieniu objawów;  jeśli chcesz faktycznie uzyskać satysfakcję z życia, nie akceptujesz diagnozy, że uzależnienie jest chorobą która dotyczy ciebie, z którą musisz się borykać do końca życia. Dotyczy to zarówno uzależnia od środków psychoaktywnych, jak i seksu, hazardu, zakupów, gier komputerowych, gry na giełdzie itd.
 • Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które jest uzależnione od substancji psychoaktywnych – narkotyków, leków, dopalaczy, alkoholu; które w związku z tym podejmuje ryzykowne działania, także w strefie zachowań seksualnych
 • Jeśli cierpisz z powodu zaburzeń odżywiania, nie radzisz sobie z anoreksją, bulimią, ortoreksją, czyli obsesyjnym dbaniem o zdrową dietę
 • Jeśli borykasz się z problemem chemseksu – czyli podejmowaniem ryzykownych zachowań seksualnych pod wpływem substancji odurzających, zdarza Ci się wpadać w ciągi narkoseksualne i pornograficzne
 • Jeśli należysz do środowiska LGBT, masz problem z tożsamością płciową, odrzuceniem społecznym i brakiem akceptacji w rodzinie, sam siebie nie akceptujesz, ukrywasz się w związku heteroskeksualnym, albo żyjesz w dysfunkcyjnym związku homoseksualnym  możesz tu skorzystać z psychoterapii indywidualnej i psychoterapii par.
 • Jeśli znalazłeś się w sytuacji kryzysowej – nie radzisz sobie z diagnozą o zakażeniu HiV lub o innej śmiertelnej chorobie

O proponowanej przeze mnie metodzie psychoterapii

Podchodzę do pacjenta holistycznie, czyli całościowo, w myśl zasady, że każdy pacjent ma swoją niepowtarzalną historię.

Obok psychoterapii poznawczo-behawioralnej stosuję terapię psychodynamiczną, która stała sie moją pasją.

Psychoterapia behawioralna jest krótkotrwała ( obejmuje kilkanaście – do kilkudziesięciu spotkań), skuteczna w leczeniu lęków i depresji, koncentruje się na analizie zachowań pacjenta, nie odwołując sie do jego przeszłości. Terapeuta, skupia sie nad tym co tu i teraz,  niczym nauczyciel wyjaśnia, proponuje, doradza, wspiera, motywuje i wyznacza zadania, stosując metodę treningu.

Moim jednak zdaniem psychoterapia psychodynamiczna, choć bardziej skomplikowana i bardziej rozłożona w czasie (trwa nawet kilka lat), jest bardziej skuteczna.

Dlaczego preferuję ten rodzaj psychoterapii?

W czasie swojej praktyki klinicznej przekonałem się,  że samo „zaleczenie” uzależnienia, „zatrzymanie go”, spowodowanie ustąpienia objawów nie gwarantuje pełnego powrotu do zdrowia. Tylko głęboka i długotrwała terapia psychodynamiczna, pozwala dotrzeć do nieuświadomionego przez pacjenta konfliktu, źródła zaburzeń. Pozwala przebudować osobowość, doprowadzić do trwałej poprawy jakości życia, wręcz wzbogacenia go i zbudowania satysfakcjonujących relacji międzyludzkich.

Na czym polega terapia psychodynamiczna?

W dużym uproszczeniu – wywodzi się z psychoanalizy. Zgodnie z teorią  Freuda, Junga i ich współczesnych następców dociera do nieuświadomionego przez pacjenta konfliktu wewnętrznego, wypartego do podświadomości, przez różne mechanizmy obronne,.  To właśnie ten konflikt, często mający korzenie w dzieciństwie, w traumatycznych przeżyciach okresu dorastania,  jest prawdziwą przyczyną poważnych zaburzeń osobowości, dysfunkcyjnych zachowań i dotkliwego cierpienia.

Jednak w odróżnieniu od psychoanalizy, w której terapeuta przyjmuje przede wszystkim rolę słuchacza i diagnosty  (pacjent leży na kozetce, terapeuta siedzi za nim, nie ma między nimi kontaktu wzrokowego),  w czasie sesji psychodynamicznej, psychoterapeuta jest aktywny. Uczestnicy sesji siedzą naprzeciwko siebie, „twarzą w twarz”. Nawiązują bezpośrednią relację  terapeutyczną – silną, zaakceptowaną obustronnie więź.

Terapeuta w czasie kolejnych sesji podąża za aktualnymi potrzebami i możliwości pacjenta, za dynamiką jego przeżyć psychicznych.

Nie doradza.

Pomaga pacjentowi zrozumieć to czego on sam o sobie nie wie. Pomaga też zrozumieć dlaczego pacjent reaguje w określony sposób, na jakiej podstawie tworzy takie a nie inne sądy, z czego wynikają przeżywane przez niego emocje.

Korzysta przy tym z mechanizmu przeniesienia. W trakcie procesu terapeutycznego pacjent zaczyna „przenosić” na terapeutę swoje uczucia, które w przeszłości żywił wobec ważnej dla niego osoby, będącej w centrum emocjonalnego konfliktu; identyfikacja ta najczęściej dotyczy jednego bądź obydwu rodziców.

Mechanizm ten umożliwia pacjentowi przeżycie przeobudowanego doświadczenia emocjonalnego. Dzięki temu następują trwałe zmiany w „korygowanej”osobowości.

To z kolei wpływa na jakość całego życia.  Trwale ustają niepożądane objawy: bezzsenność, długotrwały niepokój, depresja, obniżenie nastroju, zachowania kompulsywne i obsesyjne, fobie, natrętne myśli, dolegliwości psychofizyczne, fobie, lęki, konwulsje itd.

W jaki sposób pracujemy?

Indywidualne sesje poprzedza konsultacja wstępna. W zależności od potrzeb – to jedno do trzech spotkań, w czasie których poznajemy się wzajemnie,  określamy potrzeby pacjenta i jego oczekiwania. Umawiamy się na jakąś formę pracy, ustalamy warunki współpracy.

Należy wziąć pod uwagę, że terapia jest dość długa – trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Wymaga od pacjenta otwartości, refleksyjności determinacji w dążeniu do celu.

Sesje indywidualne odbywają się najczęściej raz do trzech razy w tygodniu. Zawsze w te same dni, o tej samej porze, w tym samym miejscu.